19 Haziran 2014 Perşembe

Bazı Çocukluk Çağı Enfeksiyon Hastalıkları Nasıl Yayılır?


Mikroplar vücudumuza çok farklı şekillerde girerek hastalığa neden olurlar. Bu nedenle hastalıkların
önlenebilmesi için vücuda nasıl girdiklerini bilmemiz gereklidir. Aşağıdaki tabloda hastalıkların
bulaşma yolları verilmiştir. Bu bulaşma yollarına kaşı önlem alındığında birçok çocukluk dönemi
hastalığının önlenmesi mümkündür.
* Bu hastalıkların aşıları vardır.
** Sıklıkla mikrop taşıyan hayvanlardan yiyeceklere bulaşmasıyla ya da doğrudan temasla geçer.


Tabloda gösterildiği gibi;
Cilt enfeksiyonları diğer kişilerin mikrop taşıyan yaralarındaki sıvılara dokunmayla yayılabilir. Solunum
yolu enfeksiyonları öksürük, hapşırma ve burun akıntısı gibi semptomlarıyla doğrudan yayılırlar. Bu
bulgular yoluyla çevreye yayılan mikroplar sağlıklı kişilerin atıklara dokunmasıyla ellerine ve elleriyle
ağız, göz ve buruna geçer.Bazı ishal tipleri de dâhil sindirim yolu enfeksiyonları, genellikle dışkıdaki
mikroplara direk maruz kalmayla yayılırlar. Bu mikropların çoğu “Fekal-oral” (dışkı-ağız) yoluyla geçiş
gösterirler. Bunun anlamı mikroplu kişinin bedenini dışkı yoluyla terk eden mikroorganizmaların
diğer kişinin vücuduna ağız yoluyla girmesidir. Birçok durumda bu mikroplar bulaşmış oldukları, eller
ya da parmakların ağza götürülmesiyle olur. Fekal-oral bulaşma, aynı zamanda su ya da besinlerin
insan ya da hayvan dışkılarıyla kirlenmesi ve bunların yenilip içilmesiyle oluşur (e-coli ve Salmonella
enfeksiyonları bu tip enfeksiyonlardır.) Salmonella gibi bazı enfeksiyonlar mikrop bulaşmış hayvanlarla
direkt temasla da yayılabilirler.
Kan enfeksiyonları mikrop bulaşmış bir kişinin kanı veya kan ürünleri (bazen diğer vücut sıvıları) ile
sağlıklı kişilere geçer. Bu hastalığı taşıyan kişinin kanı veya diğer vücut sıvılarının hasta olmayan
kişinin cildinde bulunan kesikler, burun, göz gibi nemli yüzeyler ya da direkt iğne aracılığı ile olur.
Suçiçeği, İmpedigo ve el-ayak-ağız hastalığı gibi bazı hastalıklar birden fazla yolla bulaşabilirler.

Bulaşıcı Hastalıkların Yayılmasını Nasıl Önlenir?

Bulaşıcı hastalıkların geçiş zincirini kırmak için aşağıda verilen maddelere dikkat edilmelidir.
• Hastalık kaynağın kontrol edilmesi
• Mikropların kaynağını tanımlamak
• Kişiyi tedavi etmek
• Kurumda hastalık belirtileri olan personel ya da çocuğu ortamdan uzaklaştırmak(izole etmek)
• Mikropların geçişini durdurmak
• Alt değiştirirken uygun teknik kullanma
• Çocuğun bulunduğu ortamın yeterli havalandırmasının sağlanması
• Uygun temizlik yönteminin uygulanması
• Çocuklara yaşlarına uygun aşılamaların uygulanması
• Yeterli beslenmenin sağlanması
• Çocuklar ve personele, doğru el yıkama teniğinin öğretilmesi ve sağlıklı alışkanlıklar
kazandırılması


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder