19 Haziran 2014 Perşembe

Bulaşıcı Hastalık Nedir?Virüsler, bakteriler, mantarlar ve parazitler gibi hastalığa neden olan mikroorganizmaların
oluşturdukları hastalıklara enfeksiyon hastalıkları denir. Bulaşıcı hastalıklar ise kişiden kişiye
bu enfeksiyon hastalıklarının yayılmasıdır. Enfeksiyon hastalıkları sıklıkla çocuklarda bulunur ve
bulaşıcıdır. Yani çocuktan çocuğa kolayca yayılır.
Hastalıklar nasıl yayılır?

Bulaşıcı ya da taşınan hastalıklar bir kişiden diğerine geçerek yayılırlar. Genellikle çocuklar
arasında oluşan enfeksiyon hastalıkları bulaşıcı ya da taşınabilir hastalıklardır ve kişiden kişiye
kolayca yayılabilir. Bebekler ve oyun çocukları bulaşıcı hastalıklara oldukça yatkındırlar. Henüz
mikroorganizmalarla karşılaşmamışlar ve bundan dolayı mikroorganizmalara karşı direnç ya da
bağışıklık kazanmamışlardır. Aynı zamanda çocuklar, mikroorganizmaların yayılımını sağlayacak
birçok alışkanlığa sahiptirler. Örneğin; parmaklarını ve diğer eşyaları (objeleri) ağızlarına götürürler.
Bu yolla mikroorganizmalar vücuda girer, yaşar ve çocuğu hasta ederek diğer kişilere geçerler.
Bulaşıcı hastalıkların yayılması;
Mikrop taşıyan kişinin cildi ile direkt temasın olması (İmpetigo, çocuklarda sık, erişkinlerde ise ender
görülen bir deri enfeksiyonudur), saç kıran, uyuz gibi cilt enfeksiyonları)
Hasta kişinin öksürüğü ya da hapşırması sonucu havaya yayılan mikroorganizmaların havadan
solunması (soğuk algınlıkları, suçiçeği, nezle, kızamık )
Hasta kişinin dışkısında bulunan mikroorganizmaların sağlıklı kişinin ağzı yoluyla alınması sonucu
ishalli hastalıklar (salmonella, şigella, giardiyazis gibi)
Mikrop taşıyan kişinin kan ya da vücut sıvılarının (HIV, Hep B) diğer kişinin kan sistemine geçişiyle
ayrıca mikrop taşıyan kanın diğer kişinin göz, burun ya da ağzına sıçraması veya cilt üzerindeki açık
yaralarla direkt temasıyla olur.
Bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek için önerilen işlemleri her zaman takip etmelisiniz. Çünkü;
insanlar hastalık bulgularını göstermeden önce diğer insanlara enfeksiyonları yayabilirler. Kendileri
hasta olmadan mikropları taşıyıp yayabilirler. Kurumlarda, farklı ailelerden gelen çocuklar birbirleriyle
fiziksel temasta bulunarak mikroorganizmaların kolayca yayılmasını sağlarlar. Bu nedenle kurumlarda
hastalıkların yayılmasını önlemek için dikkatli olmak önemlidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder